خرید(پاورپوینت تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی)

تولید نانو،روش پاششپاورپوینت تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی|40106039|iwo40150729|
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پاورپوینت تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

•نانو پودر

نانوپودر چیست؟


پودر‌ها ذرات ریزی هستند كه از خُرد کردن قطعات جامد و بزرگ، یا ته‌نشین شدن ذرات جامدِ معلق در محلول‌ها به دست می‌آیند. بنابراین، نانوپودرها را می‌توان مجموعه‌ی از ذرات دانست که اندازه‌ی آنها کمتر از 100 نانومتر است. (اگر یك متر را یك میلیارد قسمت كنیم، به یک نانومتر می‌رسیم. طبق تعریف، ساختار نانومتری ساختاری است که اندازه‌ی آن کمتر از 100 نانومتر باشد.)

•چه پودری را می‌توان نانوپودر به شمار آورد؟
•پودرها در سه حالت نانوپودر به شمار می‌آیند: •حالت اول: ساختار ذرات تشكیل‌دهنده‌ی پودر، در حد نانومتر باشد.
یعنی اگر ساختار ذرات تشكیل‌دهنده‌ی یک پودر را به صورت یکی از اشكال منظم هندسی در نظر بگیریم، میانگین اندازه‌ی اضلاع آن بین 1 تا 100 نانومتر باشد. مهمترین اشكال هندسی، كُره و مكعب‌اند. اگر ساختار ذرات تشكیل‌دهنده‌ی پودر را كُره فرض كنیم، باید قطر كُره کمتر از 100 نانومتر باشد و چنانچه ساختار آنها مكعب فرض شود، میانگین اضلاع مكعب باید در محدوده‌ی 1 تا 100 نانومتر قرار گیرد. برای مثال، بلورهای نمك طعام ساختاری مكعب‌شکل دارند. (شکل شماره‌ی 1)
یادآوری: اگر بیشترِ ذرات تشکیل‌دهندة پودر، ابعادی میان 1 تا 100 نانومتر داشته باشند، آن پودر، نانوپودر محسوب می‌شود.


مطالب دیگر:
سمینار درس مباحث ویژه و ترجمه دینامیک های دوستی : مدل سازی روابط اجتماعی از طریق شبیه سازی فازی مبتنی بر عامترجمه مقاله و سمینار دوستی و تحرک: حرکت کاربر در شبکه‏ های اجتماعی مبتنی بر موقعیتترجمه مقاله و سمیناردرس مباحث ویژه ارشد: وزن شبکه در مرکزیت گره : تعمیم درجه و کوتاهترین مسیرترجمه و سمینار درس مباحث ویژه اندازه گیری و بررسی تفاوتهای شخصی در میل برقراری ارتباط با دیگرانسمینار شبکه های اجتماعی: شبکه های ایمیلترجمه مقاله کنترل گل جالیز مصری (Orobanche Aegyptiaca) در گوجه با علف کش های سولفونیلورا – مطالعات گلخانه ایترجمه مقاله نوآوری در قیمت گذاری خرده فروشی و تبلیغ ها در این زمینهترجمه مقاله پروفیل های مربوط به پروتئین -1 مقاوم به چند دارو در سلول های تک سلولی خون پیرامونی در بیماران مقاوم به صرع و بیهوشیترجمه مقاله شرح و بررسی دو فاکتور: چه چیز تعیین کننده مقدار پیشرفت در بیمار هانتینگتون است؟ یک مطالعه MRI برای طول دوره زندگیترجمه مقاله ترکیب بازاریابی اسلامی: فاکتورهای تعیین کنندهترجمه مقاله ارزیابی عملکرد پروتکل های مسیریاب ادهاک برای ارتباطات نظامیترجمه مقاله طرح پروتکل های مسیریاب برای شبکه ادهاک موبایلترجمه مقاله حمایت از تشخیص دادن مننژیت در بین نوزادان و کودکان از طریق استفاده کردن از نقشه شناختی مجزاترجمه مقاله تفکیک کردن موانع مغزی – خونی به دنبال آسیب و جراحت مغزی: یک نقش در بیهوشی مربوط به بعد از جراحتترجمه مقاله یک آنالیز در مورد مشخصاتی که بر روی کیفیت تکنولوژی اطلاعات حسابرسی اثر دارد: یک مطالعه در مورد IT و کارورزان حسابرسی مالیترجمه مقاله دانش داشبوردی برای صنایع ساختترجمه مقاله امکان پذیری و اثر اولیه برای مقاومت پیش رونده در زمینه نجات یافتگان سرطان ریهترجمه مقاله دستورالعمل طراحی برای طراحی سیستم های زهکشی بارانترجمه مقاله یک بررسی در مورد فراهم ساختن سرباره و رسوب مربوط به صنایع فلزترجمه مقاله مدل RFID برای شبیه سازی کردن چارچوب اسلاتی ALOHA براساس پروتکل ضد تلاقی برای معرفی کردن چندین برچسبدانلود طرح حكاكی روی سنگ ، چوب ، چرم و مشبک کاریدانلود طرح کسب و کار چاپ و تولید عكس‌های رنگی و سیاه‌وسفیددانلود طرح کسب و کار خدمات مشاوره مهندسیدانلود طرح توجیهی داروهای گیاهیطرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرواربـندی گوساله